HIFE programmet värdefullt inom geriatrisk hemrehabilitering

Träning enligt HIFE programmet bidrar till att rehabilitering i hemmet för geriatriska patienter kan bedrivas med hög kvalité! Det menar Låtta Hasselgren, specialistsjukgymnast vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, som har lång erfarenhet av träningsprogrammet.

Låtta har arbetat som sjukgymnast sedan 1992 och var med och startade det Geriatriska ÖppenvårdsTeamet (GÖT), vid Geriatriskt centrum 2004. Teamets uppdrag är att korta vårdtider, förhindra inläggning och fullfölja rehabiliteringen med insatser i hemmet. Den vanligaste patientgruppen är de som vårdats för någon typ av infektion, följt av patienter med hjärt- och lungsjukdom. Medelålder är cirka 82 år och patienterna får i genomsnitt rehabilitering av teamet under fem veckor. Funktionella övningar från HIFE programmet har högsta prioritet i rehabiliteringen vilket patienter uppskattar. Låtta berättar att de spontant brukar uppge att de känner att de funktionella övningarna gör nytta. Vid exempelvis långt framskriden KOL eller hjärtsvikt kan patienten initialt vara begränsad i att utföra funktionella övningar. Andra övningar som belastar hjärta och lungor i lägre grad kan då vara aktuella, som till exempel träning av en extremitet i taget med hjälp av gummiband eller viktmanschetter. I takt med att patienten förbättras lägger Låtta till övningar från HIFE programmet. Förutom att benmuskelstyrka, balans- och gångförmåga tränas så anser Låtta att ett träningspass utifrån programmet även kan ses som en form av konditionspass för hennes patientgrupp. De pulshöjande aktiviteterna som varvas med vila kan liknas vid ett intervallpass.

Låtta utvärderar effekterna med bland annat Bergs balansskala, 30 sekunders Chair stand test, gånghastighet över 2,4 meter och the Rivermead Mobility Index (RMI). Uppnådd träningsintensitet utvärderas också. Låtta använder sig av intensitetsskalorna i HIFE programmet. Efter varje träningspass journalförs uppnådd träningsintensitet avseende balans- och benmuskelträning. Målet är att träna med hög intensitet ifall patienten klarar av det. För att kunna bedriva träning enligt programmet så är teamets bilar alltid färdigpackade med alla träningsredskap som behövs. Att ha all träningsutrustning i alla bilar gör att träningen kan bedrivas effektivt då anpassade träningsredskap för varje individ finns lätt tillgängliga. Låtta har under åren i GÖT upplevt att programmet varit en stor tillgång till teamets insatser. Förutom förbättringar i fysisk kapacitet så tycker Låtta att HIFE programmet även bidragit till att patienter har kunnat avveckla gånghjälpmedel och börjat gå ut själva.

För mer information: latta.hasselgren@regionvasterbotten.se

Intervju och text Håkan Littbrand (februari 2023)