Träning med HIFE i Göteborgs stad

I Göteborgs stad har fysioterapeuterna arbetat strukturerat med HIFE programmet sedan 2019 och alla nyanställda får gå en introduktionskurs i HIFE konceptet under halvdag.

Frida Tillberg, som arbetat i Göteborgs stad som fysioterapeut i åtta år, berättar att det finns en styrgrupp för HIFE programmet som ger stadsdelarna uppdrag om hur de ska arbeta med konceptet. Fysioterapeuterna i de olika stadsdelarna träffas också regelbundet en gång varje halvår för att utbyta träningserfarenheter. Frida poängterar vikten av att cheferna i de olika stadsdelarna är engagerade och motiverade för att träningskonceptet ska prioriteras och fungera optimalt i de olika stadsdelarna.

HIFE programmet används i Göteborg både inom särskilt och ordinärt boende. På särskilda boenden genomförs träning i grupp för 6-8 deltagare där varje person har individuellt anpassade övningar. Träningen genomförs två gånger i veckan under 6-8 veckor och leds i regel av två fysioterapeuter. För att kunna delta i gruppträningen så måste deltagaren kunna fungera i grupp, förstå enkla instruktioner och ha en viss förmåga att kunna stå med stöd. Gruppträningen har strukturen att de börjar med en gemensam uppvärmning som sedan följs av styrketräning och balansträning. Träningspasset avslutas med gångträning, ofta i form av en gångbana. När halva gruppen utför övningar vilar de andra och hejar på dem som tränar. Frida ser stora fördelar med att utnyttja gruppdynamiken i träningen. Deltagarna är mycket stöttande och generösa mot varandra och träningen blir även en socialt givande stund. I ordinärt boende genomförs träningen individuellt och fysioterapeuten har med sig träningsutrustning till hemmet, bland annat i stora shoppingbagar. I hemmen kan även miljön nyttjas, som till exempel trappor för step-up träning.

Före och efter varje träningsperiod får deltagaren utföra olika tester för att kunna utvärdera effekterna. Sedan 2019 utför de alltid Bergs balansskala, vilket fungerar bra att genomföra trots att det innehåller relativt många balansmoment. Frida tycker att Bergs balansskala är ett känsligt bedömningsinstrument för att fånga upp förändringar över tid, men också bra för träningsplaneringen. Det är värdefullt att göra och är inte så komplicerat när en gjort det några gånger, poängterar Frida. Under testningen får fysioterapeuten en bra bild över deltagarens fysiska funktionsförmåga, men också kunskap om personens förmåga att förstå instruktioner. Frida upplever att många tycker att det roligt och intressant att bli testade. Efter en träningsperiod får deltagaren förslag på enkla övningar som de kan fortsätta med för att bibehålla förbättringarna så länge som möjligt.

Frida upplever goda effekter av HIFE programmet och tycker att det fungerar bra för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Träningsprogrammet är även uppskattat av personal på särskilda boenden och de får ofta ett varmt välkomnande när de ska sätta igång med en grupp.

För mer information: frida.tillberg@aldrevardomsorg.goteborg.se

Intervju och text Håkan Littbrand (november 2022)