Villkor

Vår behandling av personuppgifter i denna tjänst sker inom ramen för Umeå universitets forskningsverksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling är ”uppgift av allmänt intresse”. Umeå universitet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

När du registrerar dig för att skapa program sparar vi ditt namn och din e-postadress i ett register. Dessa uppgifter behövs för att du ska få tillgång till tjänsten, få information om nyheter som rör programmet samt kunna kontaktas för att ge återkoppling till oss. För uppgiften att drifta The HIFE Program samt för att se spridningen av programmet och hur det används kommer personuppgifterna, i vissa fall anonymiserade, att lämnas ut till personuppgiftsbiträden med vilka personuppgiftsbiträdesavtal tecknats. Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Umeå universitet. Skicka i så fall en undertecknad begäran till dataskyddsombudet pulo@umu.se .

Du kan avregistrera dig som användare på sidan genom att skicka ett meddelande till vår e-post. En återkallelse påverkar inte lagligheten av användningen av personuppgifter som gjorts innan detta skedde. Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Det kan i vissa fall finnas en rätt att få tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av den behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandlingen Du har rätt att lämna klagomål på användningen av dina personuppgifter. Detta kan ske till Umeå universitetets dataskyddsombud pulo@umu.se eller direkt till Datainspektionen.